PAUL HARTMANN A/S
Operation > Tips til behandling og pleje

Tips til behandling og pleje

En stadig større stigning af postoperative sårinfektioner fører til komplikationer på sygehusene. Med relativt enkle midler kan risikoen for sårinfektioner minskes betydeligt.

Endogene årsager til kontamination  
Patienten er omgivet af mikroorganismer, som kan udløse infektioner.

Exogene årsager til kontamination  
Operationspersonalets hud, mund og hænder er en hyppig kilde til mikroorganismer, som kan udløse hospitalsinfektioner.