PAUL HARTMANN A/S
Inkontinens > Studier

Studier

Ældre med godt helbred – store forskelle de europæiske lande imellem  
Selv om den gennemsnitlige levetid øges i Europa, er det ikke ensbetydende med, at helbredet følger med. Danske seniorer synes at have en mere aktiv alderdom end ældre personer i resten af Europa.

Selv en meget mild inkontinens påvirker livskvaliteten  
Personer, som selv kun plages af en lille inkontinens, beklager sig over et nedsat fysisk og psykisk helbred, som kan føre til isolation.