PAUL HARTMANN A/S
Inkontinens > Studier > Ældre med godt helbred – store forskelle de europæiske lande imellem

Ældre med godt helbred – store forskelle de europæiske lande imellem

Selv om den gennemsnitlige levetid øges i Europa, er det ikke ensbetydende med, at helbredet følger med. Danske seniorer synes at have en mere aktiv alderdom end ældre personer i resten af Europa.

En brittisk forskargrupp ledd av Carol Jagger, professor i epidemiologi vid University of Leicester, har genomfört ett forskningsprojekt om medellivslängden inom EU, samt hur länge en människa som inte har några hälsoproblem vid 50 års ålder kan förvänta sig att leva utan begränsningar i sina aktiviteter. (The Lancet, DOI: 10.1016/S0140-6736 (08) 61594-9).

Genom att använda ett indikatorvärde ”HLYs”, som mäter friska levnadsår efter 50-årsdagen, fann de stora skillnader i HLYs inom de 25 länderna i EU. Enligt författarna bör stora förbättringar i befolkningens hälsostatus göras i vissa länder för att uppfylla målet att öka sysselsättningsgrad bland äldre personer (55-64 år) med 50% fram till 2010.

Som väntat fanns det skillnader mellan män och kvinnor, men i allmänhet fann forskarna att de 15 "etablerade" EU-länderna hade högre livslängd och HLYs än de 10 "nya" EU-länderna.

För män är högsta livslängden 80 år i Italien och Sverige, medan den lägsta var 71 år i Lettland och Litauen. HLYs för män var högst i Danmark (24 år), medan den manliga befolkningen i Estland endast levde i ytterligare 9 år i god hälsa efter 50 års ålder.

För kvinnor är medellivslängden störst i Frankrike, Italien och Spanien (85 år), medan de lägsta värdena återfinns i Lettland och Ungern (79 år). HLYs för kvinnor var störst i Danmark (24 år), som därmed är långt före estniska kvinnor som har en HLYs på bara 10 år.

Det konstaterades också att för män i alla länder, finns ett samband mellan långtidsarbetslöshet och lägre HLYs.

I sin kommentar säger Dr Errol Crook och Dr Terry Hundley, Department of Internal Medicine, University of South Alabama, att HLYs värdet ger mer information och insikt om status för befolkningens hälsa än vad medellivslängd gör och att HLYs kommer att vara en lämpligare metod för att avgöra avkastningen på investeringar inom hälsovårdssektorn.