PAUL HARTMANN A/S
Inkontinens > Tips til behandling og pleje > Urininkontinens: Dobbelt beskyttelse betyder ikke dobbelte udgifter

Urininkontinens: Dobbelt beskyttelse betyder ikke dobbelte udgifter

At anvende flere inkontinensprodukter samtidig forbedrer ikke beskyttelsen mod lækager, men fører derimod til øget risiko for tryksår og hudirritationer. Et moderne produkt er tilstrækkelig til optimal pleje.

Moderne inkontinensprodukter har 3 absorptionslag og er udformede efter forskellige typer af inkontinens. Der findes et passende produkt til enhver situation.

 

I praksis er dobbeltbeskyttelse den metode, der oftest anvendes, hvilket vil sige, at man anvender to absorberende produkter og bruger alt-i-ét produktet til fiksering. Personalet tror måske, at det gør inkontinensbeskyttelsen mere sikker, og at det skåner patienten fra ubehaget ved at få skiftet så tit.

 

Sådanne ”hjemmegjorte” metoder er ikke bare dyre. De kan også føre til tryksår, varmeudslæt og hudirritationer. Desuden mister den ydre beskyttelse noget af sin pasform, hvorved lækage kan opstå.

 

Sluttelig: For optimal og udgiftsreduceret pleje – anvend kun ét inkontinensprodukt af gangen.