PAUL HARTMANN A/S
Inkontinens > Tips til behandling og pleje > Toilettræning kan forhindre uønsket urinafgang

Toilettræning kan forhindre uønsket urinafgang

I mange tilfælde kan toilettræning være en god hjælp for at forbedre blærekontrollen.

Ufrivillig urinafgang kan være en stor byrde for dem, der er ramte. Der findes flere mulige måder at fremme kontinens. F.eks. har toilettræning vist sig at give gode resultater ved anstrengnings-, trænings- og blandingsinkontinens.

I mange tilfælde kan regelmæssige toiletbesøg, som er skræddersyede efter personens tømningsmønster, forbedre blærekontrollen.

Under toilettræningen, som foregår over flere dage, føres en journal over toiletbesøgene. I journalen noteres tidspunkt for blæretømning, urinmængde samt væskeindtag. Ofte viser det sig, at personen går regelmæssigt på toilettet. Det er derfor vigtigt at minde personen om at gå på toilettet eller følge med på toilettet, inden det er for sent. På denne måde indøves et regelmæssigt mønster, som mindsker antallet af ufrivillige vandladninger.

Inkontinensprodukter giver øget sikkerhed

For at undgå ubehagelige oplevelser i forbindelse med toilettræningen, findes der bleer, som er lette selv at tage på. Som eksempel kan nævnes vores bukseble MoliCare Mobile, som tages på på samme måde som underbukser. Toilettræning og passende beskyttelse kan være til stor hjælp i generhvervelsen af kontrollen over blæren, og forbedrer samtidig livskvaliteten for personer med urininkontinens.