PAUL HARTMANN A/S
Operation > Tips til behandling og pleje > Exogene årsager til kontamination

Exogene årsager til kontamination

Operationspersonalets hud, mund og hænder er en hyppig kilde til mikroorganismer, som kan udløse hospitalsinfektioner.

Luft

Patogene bakterier overføres også via luften.

Overføring af bakterier er både mulig gennem direkte kontakt og gennem luften. Selv et relativt lavt antal mikroorganismer i luften kan uden tvivl medføre sårinfektioner

Beklædning

Den rette operationsbeklædning minimerer risikoen for hospitalsinfektioner.

Sterile operationskitler yder beskyttelse mod mikrobielle infektioner i sårområdet. Operationspersonalet er derfor selv med til at mindske risikoen for infektion. Operationskitler bør være slidstærke samtidig med, at de er komfortable og svale samt effektivt forhindrer gennemvædning af væske. Tekstiler afgiver fibre, tråde og støv, som også kan være fulde af livsfarlige patogene mikroorganismer.

Mund og svælg

En maske forhindrer overføring af bakterier fra mund og næse.

Når man ånder hurtigt og taler kommer der bakteriepartikler ud af mund og næse. Jo mere man taler, hoster eller nyser, desto flere mikroorganismer, specielt smitsomme nosokomiale bakterier, spredes.

 

En maske, som anvendes på operationsstuen, skal dække mund og næse helt. Den bør bestå af flere materialelag, men skal ikke hindre ånding og kommunikation. Det er også vigtigt, at masken har et filter med god kapacitet samt at det ikke fjerner hudpartikler fra ansigtet.


Huvud och hår

Hår er forurenet med bakterier og skal dækkes til under operation.

Små epitelceller kan løsne sig fra udsatte steder i ansigtsområdet. Skæl og hår, som er forbundet med bakterier, falder fra det udækkede område. Hår er altid forbundet med hårbundens bakterier.

 

Passende hovedbeklædninger til kirurgiske indgreb skal være udformet således, at både hår og pande er tildækket. Personer med skæg skal ligeledes sørge for, at skæget er tildækket.

 

Hud og hænder

Desinfektionsmidler mindsker kun midlertidigt håndbakterier.

Hudens egne bakterier formeres i de øvre hudlag. Håndvask kan ikke forhindre udslip af denne almindelige flora, selv om desinfektionsmiddel midlertidigt mindsker bakterierne. Kirurgisk hånddesinfektion er ikke en erstatning for brug af kirurgiske handsker. For at forhindre kontaminering af handskens yderside, skal reglerne for hygiejne og aseptik observeres.

Ved længere kirurgiske indgreb opstår en samling af mikroorganismer inde i handsken, som forårsages af udsivning af håndsved, hvilket er uundgåeligt. Derfor bør hænderne regelmæssigt efterdesinficeres og handskerne udskiftes. Hvis handsken er ødelagt, kan bakterier overføres til både patient og kirurg. I sådan et tilfælde er det naturligvis nødvendigt at skifte handsker og desinficere hænderne på ny.