PAUL HARTMANN A/S
Operation > Tips til behandling og pleje > Endogene årsager til kontamination

Endogene årsager til kontamination

Hvis huden, som grænser op til operationsområdet er utilstrækkelig afdækket, kan dette være en kilde til intraoperative sårinfektioner.

Uigennemtrængeligt materiale mindsker risikoen for infektioner efter operation.

Det er derfor vigtigt, ikke kun at desinficere huden uden også at afgrænse og beskytte operationsområdet. Formålet med at afdække patienten er, at forhindre mikroorganismer i at komme ind i operationssåret. Infektiøse bakterier kan bl.a. stamme fra hudområder, som ikke er desinficerede.

Der er en øget risiko for, at bakterier kan vandre ukontrolleret gennem afdækningen, specielt når forskellige afdækningsmaterialer er gennemvædet af væske. Hvis der i stedet for anvendes uigennemtrængelige afdækningsmaterialer, kan eventuel kontaminering elimineres, hvilket samtidig mindsker risikoen for sårinfektioner